predaj prírodného kameňa - Slovenská Ľupča

KAMEŇ KB s. r. o. - predaj prírodného kameňa

Cena: 8,50 €
Hrúbka: 0,5 - 1 mm

Zeolit Frakcia 0,5 - 1 mm

Cena: 8,50 €
Hrúbka: 1 - 2,5 mm

Zeolit Frakcia 1 - 2,5 mm

Cena: 8,50 €
Hrúbka: 16 - 32 mm

Zeolit Frakcia 16 - 32 mm

Cena: 8,50 €
Hrúbka: 2,5 - 5 mm

Zeolit Frakcia 2,5 - 5 mm

Cena: 8,50 €
Hrúbka: 4 - 8 mm

Zeolit Frakcia 4 - 8 mm

Cena: 8,50 €
Hrúbka: 8 - 16 mm

Zeolit Frakcia 8 - 16 mm

Zeolit je prírodná kryštalická minerálna hornina, ktorá má široké využitie:

  • zlepšuje pôdnu štruktúru, skypruje ťažké pôdy, zlepšuje ich prevzdušnenosť
  • priaznivo vplýva na rast a vývoj plodín, na výšku a kvalitu úrody
  • viaže živiny, ktoré postupne uvoľňuje pre potreby rastlín
  • zlepšuje sorbčnú kapacitu piesčitých ľahkých pôd
  • zaisťuje priezračnú vodu v jazierkach a akváriách, zamedzuje tvorbe rias
  • podporuje rast bonsaiov, kaktusov a rastlín
  • používa sa na pestovanie rastlín hydropóniou
  • požíva sa ako prísada do podstielok hospodárskych zvierat
  • je vhodný ako dekoratívny štrk – záhrady aj hroby
  • je jednoducho aplikovateľný

Návod na použitie:

Piesčité a ílovité pôdy - zapracovať do pôdy v množstve 500-700g/m2 (aplikácia jar-jeseň)
Výsadba stromčekov - nasypať do jamy 500g zeolitu a prikryť 10 cm zeminy
Pestovanie zeleniny – do vysievacieho jarku dať 1cm zeolitu prikryť zeminou zasiať semeno
Pestovanie kvetov v kvetináči – zapracovať priamo do zeminy v pomere 1:3

Po zasadení je nutné výdatne poliať!

Cena: 8,50€ / 25kg vrece. Všetky frakcie na sklade.