predaj prírodného kameňa - Slovenská Ľupča

KAMEŇ KB s. r. o. - predaj prírodného kameňa

Hrúbka: 1-2 cm

Andezit A1

Hrúbka: 1-3 cm

Chorvátsky vápenec B4

Hrúbka: 1-3 cm

Kvarcit - ružový

Cena: 28,21 €
Hrúbka: 1-2 cm

Kvarcit - žltý

Hrúbka: 0.8-1.5 cm

Nemecký vápenec B7

Hrúbka: 1-3 cm

Pieskovec - drobný